تش

مدیریت وطراح مراسم و تشریفات: راهکارها و وظایف در مجالس عروسی، همایش‌ها و سمینارها، و جشن‌های تولد

مقدمه: [caption id="" align="alignleft" width="100"] خدمات تشریفات بزرگمهر،دیزاین وگل آرایی[/caption] در برگزاری هرگونه رویداد یا مراسم از قبیل مجالس عروسی، ...