گل آرایی .تشریفات مشهد.گروه تشریفات بزرگمهر

بازدید : 126   |      

گل آرایی یک قسمت مهم و جدا نشدنی از طراحی مجالس میباشد ، گل آرایی مجالس، موجب می شود جلوه ویژه ای به مراسم بدهد. همچنین هر اندازه تزیین میز با گل طبیعی بیشتر و یا گل و شمع های بیشتری صورت گیرد بر مهمانان اثر بیشتری می گذارد...تشریفات مشهد.خدمات مجالس ومراسم گروه تشریفات بزرگمهر