سفره عقد.خدمات مجالس مشهد.گروه تشریفات بزرگمهر

بازدید : 240   |      

سفره عقد از رسومات کهن ایرانیان محسوب میشود که در مقابل جایگاه عروس و داماد طبق سلیقه مشتریان با طراحی و دیزاین متفاوت چیده میشود.دیزاینرهای گروه تشریفات بزرگمهر قبل از روز مراسم وبا هماهنگی های لازم جهت بازدید به مکان اجرای مراسم رفته تا ازنزدیک فضای جایگاه عروس وداماد را مورد برسی قرار دهند..تشریفات مشهد.خدمات مجالس ومراسم گروه تشریفات بزرگمهر

چیدمان سفره عقد در طرح ها و دیزاین مختلف                                          تشریفات مشهد خدمات مراسم ومجالس گروه تشریفات بزرگمهر