دیزاین و گل آرایی مجالس همواره یکی از شاخصه های مهم برای تجلی دادن به مراسم و فراهم نمودن فضایی زیبا و دلنشین برای پذیرایی از مهمانان به شمار می آید و مشتریان باتوجه به نوع مجلس و بودجه مورد نظر با مشاوران تشریفات بهترین گزینه را انتخاب میکنند

خدمات مجالس