کیک عروسی

در زمان های قدیم در جشن های عروسی از نان استفاده میکردند .داماد یک نان بزرگ در دست می گرفت و تکه ای از آن را می خورد و بقیه را ریز میکرد و بر سر عروس می ریخت.مهمان ها هم تکه نان ها را جمع می کردند و میخوردند با این باور و نیت که برایشان خوشبختی به ارمغان بیاورند.به مرور زمان کیک های عروسی جای نان را گرفت و رسم نان ریختن به فراموشی سپرده شد.اما برای کیک عروسی هم رسوم خاصی وجود دارد که در کشورهای مختلف متفاوت است.

نظر بدهید