کیک عروسی، تشریفات مشهد خدمات مجالس ومراسم گروه تشریفات بزرگمهر

در زمان های قدیم در جشن های عروسی از نان استفاده میکردند ،داماد یک نان بزرگ در دست می گرفت و تکه ای از آن را می خورد و بقیه را ریز میکرد و بر سر عروس می ریخت.مهمان ها هم تکه نان ها را جمع می کردند و میخوردند با این باور و نیت که برایشان خوشبختی به ارمغان بیاورند.به مرور زمان کیک های عروسی جای نان را گرفت و رسم نان ریختن به فراموشی سپرده شد،اما برای کیک عروسی هم رسوم خاصی وجود دارد که در کشورهای مختلف متفاوت است،خدمات مجالس ومراسم تشریفات مشهد گروه تشریفات بزرگمهر

نظر بدهید