کیک عروسی،تشریفات مشهد،تشریفات بزرگمهر

در زمان های قدیم در جشن های عروسی از نان استفاده میکردند ،داماد یک نان بزرگ در دست می گرفت و تکه ای از آن را می خورد و بقیه را ریز میکرد و بر سر عروس می ریخت.مهمان ها هم تکه نان ها را جمع می کردند و میخوردند با این باور و نیت که برایشان خوشبختی به ارمغان بیاورند.به مرور زمان کیک های عروسی جای نان را گرفت و رسم نان ریختن به فراموشی سپرده شد،اما برای کیک عروسی هم رسوم خاصی وجود دارد که در کشورهای مختلف متفاوت است،خدمات مجالس ومراسم تشریفات مشهد تشریفات بزرگمهرمجری وبرگزارکننده تشریفات عروسی،تشریفات تولد،تشریفات نامزدی،تشریفات همایش وافتتاحییه،تشریفات مشهد

نظر بدهید