لباس ساقدوش ..خدمات مراسم ومجالس تشریفات بزرگمهر مشهد

رسم لباس ساقدوش هم ریشه در فرهنگ دارد.در زمان های قدیم با انتخاب لباس هایی همانند لباس عروس سعی می کردند که ارواح شیطانی را از عروس دور کنند.اما این رسوم با گذشت زمان تغییر کردند و امروزه لباس های ساقدوش کاملا متمایز است.و در حال حاظر ساق دوش ها را برای عکس و آتلیه حاظر میکنند تا به عکس هایشان و هم چنین مراسمشان نمایی زیباتر بدهند                                                          خدمات مجالس ومراسم گروه تشریفات بزرگمهرمشهد

نظر بدهید