لباس ساقدوش،تشریفات مشهد،تشریفات بزرگمهر

رسم لباس ساقدوش هم ریشه در فرهنگ دارد،در زمان های قدیم با انتخاب لباس هایی همانند لباس عروس سعی می کردند که ارواح شیطانی را از عروس دور کنند،اما این رسوم با گذشت زمان تغییر کردند و امروزه لباس های ساقدوش کاملا متمایز است،و در حال حاظر ساق دوش ها را برای عکس و آتلیه حاظر میکنند تا به عکس هایشان و هم چنین مراسمشان نمایی زیباتر بدهند ،تشریفات ،تشریفات مشهد، خدمات مجالس ومراسم تشریفات بزرگمهرمجری وبرگزارکننده تشریفات عروسی،تشریفات تولد،تشریفات نامزدی،تشریفات همایش وافتتاحییه،تشریفات مشهد

نظر بدهید