طراحی و دیزاین مراسم

طراحی و دیزاین مراسم

هدیه دادن در عروسی به زمان های قدیم بر میگردد و یکی از رسوم فرانسوی ها بود که در آن زمان ها جعبه های جواهرات .کریستال ها و سنگ های گرانقیمت ساخته میشد که در آن ها حبه ی قند می گذاشتند که نماد مال پروت و سلطنت بود.بعدها به حبه ی قند بادام هم اضافه شد که نماد تلخی و شیرینی زندگی بود .سال ها بعد این رسوم به کشورهای دیگر کشیده شدو امروزه به هدیه ای جهت یادبود به مهمان های مراسم داده می شود...در ایران در گیفت های عروسی نقل و نبات میگذارند که نماد شیرین کامی و سفید بختی و آرامش است

نظر بدهید