چیدمان میز مهمان،تشریفات بزرگمهر

چیدمان میز مهمان،تشریفات بزرگمهر

دیزاین و چیدمان میز و صندلی مهمانان با توجه به سالن عروسی و تعداد مهمان توسط تیم تشریفات بزرگمهر انجام میشود،تشریفات مشهد

نظر بدهید