گل آرایی و شمع آرایی. تشریفات مشهد. خدمات مراسم ومجالس.تشریفات بزرگمهر

گل آرایی و شمع آرایی. تشریفات مشهد. خدمات مراسم ومجالس.تشریفات بزرگمهر

گل ارایی و شمع ارایی جلوه خاصی به مراسم ترحیم میبخشد                   تشریفات مشهد..خدمات مجالس ومراسم گروه تشریفات بزرگمهر 

نظر بدهید