تشریفات عروسی مشهد

تشریفات عروسی مشهد

سفره عقد یکی از سفره های سنتی ایرانی است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن میشود و عروس و داماد بر سر آن می نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می دهند.سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج است.اجزای سفره عقد به گواهی تاریخ یکی از رسوم و گزینشها پیشینیان بی حکمت و بی دلیل نبوده.در واقع گستردن بساط عقد پیش از عروس و داماد نوعی کارت تبریک گویا با آرزوی سعادت برای زوج جوان بودوبه این مضمون هر ترکیب و ماده ای که در سفره عقد به کار می رفت معنایی خاص و زیبا در خود داشت.شاید امروز بیشتر عروس و دامادها و اطرافیان آنها ندانند که معنای سفره ی عقد چیست و در اساس به چه منظوری گسترده میشود.یعنی از یک رسم پر معنای دیرین فقط صورت ظاهری آن حفظ شده و به جای مانده است..

نظر بدهید