تشریفات لوکس مشهد

تشریفات لوکس مشهد

دیزاین و گل آرایی

برای تحقق رویای شما که وظیفه ماست مهم ترین مسئله دیزاین داخلی و خارجی سالن به همراه گل آرایی داخل،خارج،جایگاه عروس و داماد،جایگاه والدین و میزهای مهمان های شما به همراه شمع آرایی،فانوس آرایی ولوسترآرایی حرفه ای میباشد چراکه فیلم عروسی شما تا آخر عمر با شما خواهد بود و ما می خواهیم زمانی که شما فیلم عروسی خود را برای چندین و چند بار میبینید در مقایسه با کسانی که بعد از شما عروسی کرده اند از لحاظ بروز بودن گل آرایی و دیزاین ها ملاحظه نکرده و وبه وجد بیایید .  

    چراکه ما به فکر فراتر از رویایتان و سورپرایز شما هستیم.

نظر بدهید