جایگاه عروس و داماد

جایگاه عروس و داماد

سفره عقد

 

این سنت نیکو و زیبا را با دیزاینهای روز و زیبا برای شما بجا می آوریم . انواع سفره عقدهای آیینه ، بلور ، سیلور ، کریستال و .. را مناسب هر سلیقه در تشریفات بزرگمهر خواهید یافت .

نظر بدهید