تشریفات بزرگمهر_عروسی مشهد

تشریفات بزرگمهر_عروسی مشهد

ریسه آرایی

 

یکی دیگر از دیزاین های تشریفات بزرگمهر در مجالس که باعث تنوع و باشکوه شدن آن می شود کریستال آرایی و ریسه آرایی می باشد

 

نظر بدهید