دیزاین..تشریفات مشهد.خدمات مراسم ومجالس گروه تشریفات بزرگمهر

دیزاین..تشریفات مشهد.خدمات مراسم ومجالس گروه تشریفات بزرگمهر

پهن کردن سفره عقد آیین سنتی در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر است که از دیرباز در جشن های عروسی رواج داشته است.در تشریفات مجالس بزرگمهر سفره عقد بنا به سلیقه عروس و داماد گرامی طراحی میگردد.                                                                                           تشریفات مشهد..خدمات مراسم ومجالس گروه تشریفات بزرگمهر

نظر بدهید