جایگاه عروس و داماد

جایگاه عروس و داماد

از آنجائیکه جایگاه عروس و داماد به عنوان یکی از دیزاین های مراسم اهمیت ویژه ای نزد عروس و داماد ها دارد.تیم دیزاین تشریفات بزرگمهر اقدام به ساخت و طراحی های متنوع و مناسب هر سلیقه نموده است.زیباترین و به روزترین جایگاه ها و راهروهای تشریفات در جهت تحقق رویاهای شما عزیزان و رقم زدن شبی رویایی در اختیار شما عزیزان خواهد بود

نظر بدهید